Triggerpunktbehandling med nåler

Definisjonen på triggerpunkt er at det er et punkt som utløser smerte. Når noen muskelfibre trekker seg sammen kan man kjenne en fortetning i muskelvevet som er øm og som kan gi smerter til andre områder. Triggerpunkt i nakkemuskler kan gi hodepine f. eks., og smerter i armen kan komme fra triggerpunkt i muskler ved skulderbladet. Smerter som kommer fra triggerpunkt kan oppleves som murrende, dyp og diffus. Mange sammenlikner det med tannverk. Smertene blir ofte verre ved inaktivitet. 

I hver muskel er det et nokså fast mønster av triggerpunkt. Dette skyldes at ved belastning rekrutteres muskelfibrene i samme rekkefølge. Et eksempel er ved bruk av datamus. Hver gang du løfter håndleddet for å bruke datamusa, benytter du de samme få muskelfibrene. Så selv om belastningen er liten, er det stadig de samme muskelfibrene som jobber, og da kan det dannes triggerpunkter. Pga den vedvarende kontraksjonen i disse områdene i muskelen dannes det en energikrise. Det vil si at muskelfibrene trenger mer energi enn de får, og da får man smerter. 

Triggerpunktbehandling med nåler vil si at fysioterapeuten stikker tynne nåler midt i det aktive triggerpunktet. Med det håper hun å oppnå en lokal twitch response, som vil si et lite rykk eller hopp i muskelen. En slik lokal twitch response virker spenningshemmende og dermed smertelindrende. Etter nålebehandling tøyes muskelen. Like etter behandlingen kan muskelen kjennes støl ut, men det gir seg etter noen timer.

Triggerpunktbehandling med nåler kan enten utføres ved såkalt dry needling eller med strøm. Dry needling betyr at fysioterapeuten jobber manuelt opp og ned med nåla i håp om å treffe så mange triggerpunkt, og dermed oppnå så mange lokale twitch responser, som mulig. Dersom hun setter på strøm blir muskelen stående og jobbe med nålene i fra 5 til 25 min. Hva fysioterapeuten velger avhenger av hva hun ønsker å oppnå med behandlingen.