Mensendieck fysioterapeut

 

Mensendieckfysioterapi er en helhetlig behandling som bidrar til å bedre kroppsbevisstheten og gir deg et godt grunnlag for å ivareta kroppen i daglige funksjoner. Du lærer å ta hensyn til kroppen din og forebygge utmattelse, smerter og feilfunksjoner i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen setter fokus på aktive øvelser med riktig bruk av kroppen, god holdning, manuell behandling av muskler og ledd samt avspenning.

Ragna har videreutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling. Lymfødem oppstår når lymfesystemet er skadet, f.eks etter stråling eller fjerning av lymfeknuter ved kreftbehandling. Det kan føre til opphopning av væske og proteiner og betydelig hevelse i kroppsdeler.

Ragna driver med en del prosjektvirksomhet. Hun har vært med på å lage en selvhjelpsfilm for brystkreftopererte og skal nå i gang med digital relansering av "Trim for Eldre"

Ragna@fysioklinikken.com

RAGNA SIGMO SKIPSTAD