Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp ogkroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. 

 

Behandlingen tilbys til:- barn, ungdom og voksne- de som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid- de som plages av anspenthet- de som har plager relatert til pust- de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander- de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner
 

Behandlingen begynner med en undersøkelse:- Kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster- Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp- Spørsmål om naturlige funksjoner som bl.a. søvn, sult og fordøyelse- Samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse- Lydhørhet for dine tanker og motivasjon for å starte opp behandlingen
 

Hva kan skje i behandlingen?- Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse- Berøring og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner- Du får kontakt med muskelspenninger og pust. Dette kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne- Du oppmuntres til refleksjon og samtale over det som skjer i behandlingsrommet- Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen- Behandlingen kan være individuell eller i gruppe 
 

Hva kan oppnås i behandlingen?- Økt mestring og reduksjon av smerter i muskler, ledd og sener- Etablere en trygg og tillitsfull relasjon- Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for- Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet- Økt kontakt med egne behov og grenser- Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser- Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres