Psykolog med privat praksis i Egersund

 

Etter vel 30 år i privat psykologpraksis, har jeg mye erfaring med angst, depresjoner, følelsen av tomhet og meningsløshet, psykosomatikk og livskriser. Kanskje du har opplevd å miste noen ved dødsfall eller samlivsbrudd. Kanskje er du sliten, trist, redd, har vondter du ikke finner ut av, er oppgitt eller lider av en kronisk sykdom. Kanskje bærer du på noe vondt  som har skjedd tidligere i livet.

 

Psykiske symptomer kan være en port inn til deg selv, og kroppen din har sitt eget språk. Gjennom psykoterapi kan du sammen med en fagperson utforske det som er vanskelig med tanke på å forstå deg selv bedre og finne andre og bedre måter å være i livet på. Noen ganger kan det hjelpe med noen samtale timer, andre ganger kan det ta flere måneder eller år. 

Du kan henvende deg direkte for bestilling av time. Henvisning fra lege er først nødvendig etter tre samtaler. Jeg er tilgjengelig via telefon, SMS eller e-post. Fordi jeg ofte sitter i terapisamtaler er det ikke alltid mulig å besvare telefonen direkte. Jeg har imidlertid telefonsvarer. Legg igjen en beskjed så tar jeg kontakt med deg.

 

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

 

Virksomheten er taushetsbelagt og regulert av etiske retningslinjer for  Norsk Psykologforening (NPF).

 

Jeg har refusjon fra trygden men ikke driftstilskudd. Jeg tar derfor kr.550,- pr. time i tillegg til trygdens egenandel som er kr. 345,-. Sistnevnte går inn under vanlig frikortordning. Begge takstene gjelder fra 01.07.16. Disse takstene reguleres med mellomrom.

 

Det er viktig for den terapeutiske prosess at både du og jeg kommer til hver time. Det vanlige er en time i uken, men noen ganger er det behov for mer.

 

Ved avlysninger bortfaller min betaling fra trygdesystemet og jeg har derfor følgende avlysningsregler:

Avlysning en uke før timen: Du betaler ingenting.

Avlysning senere: du må betale hele timen kr. 1100,- dersom jeg ikke får timen erstattet med noen andre.