Etter kreftbehandling hvor lymfeknuter og lymfeårer er fjernet eller skadet, kan man utvikle plager med hevelse. Dette kalles lymfødem. Hyppigst forekommer lymfødem i et ben eller en arm, men også andre kroppsdeler kan være berørt.

 

Lymfødem kan også skyldes medfødte defekter i lymfeårene. Denne typen lymfødem er som oftest arvelig og sees ved fødsel og tidlig i barneår.

 

Lymfødem oppstår når lymfesystemets transportkapasitet er lavere enn normalt. Opphoping av væske og protein i vevet forårsaker hevelsen. Symptomer på begynnende lymfødem kan være følelse av ubehag, prikking, tyngdefølelse, smerte eller hevelse. Ved utvikling av lymfødem er det viktig å iverksette tiltak så snart som mulig. FYSIOklinikken har fysioterapeuter som har spesialkompetanse i behandling av lymfødem. Etter kreftbehandling hvor lymfeknuter og lymfeårer er fjernet eller skadet, kan man utvikle plager med hevelse. Dette kalles lymfødem. Hyppigst forekommer lymfødem i et ben eller en arm, men også andre kroppsdeler kan være berørt.

Komplett fysikalsk lymfødembehandling består av hudpleie, manuell lymfedrenasje, kompresjonsbehandling (bandasjering / strømpetilpasning), samt øvelser. Målet med behandlingen er blant annet å stimulere sirkulasjonen i de gjenværende lymfeårene og på den måten redusere hevelsen og plagene.

 

Det er viktig å bruke kompresjonsstrømper for å stimulere og opprettholde tilbakestrømmen av lymfevæske. Fysioterapeuten kan hjelpe deg med å spesialtilpasse en strømpe som passer for armen eller benet ditt.

Komplett fysikalsk lymfødembehandling