Livskraft er et livsstilskonsept som tilrettelegger kosthold og trening
for enkeltpersoner og bedrift. Gjennom lang erfaring og solid kunnskap,
setter vi mat og aktivitet i system på en måte som er gjennomførbar og
skaper gode vaner over tid.

Livskraft avd Egersund vil driftes av Karianne Dybing. Hun har master i
ernæring, og god erfaring med tilrettelegging av kosthold innenfor b.la
vektendring (opp/ned), idrettsprestasjon og barn.

Kontaktinfo:
Epost: karianne@livskraft.as
Tlf: 938 77 370

Tilgjengelig per mail mellom 08-17

Tilgjengelig per telefon, mandag og tirsdag kl 10-14


www.livskraft.as


Kurs:
LIvskraftLIvsstil
6 mnd Livsstilssendringskurs

Jentehelg i samarbeid med Gran Hotel

Bootcamp med Erik