HEIDI HEBNES SLEVELAND

Psykomotorisk fysioterapeut 

Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo i 2002 med klinisk master fra University of Queensland, Australia i 2003. Fullførte videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ved Høgskolen i Oslo sommeren 2016. Har jobbet 12 år i privat praksis. 

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp ogkroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. 

Heidi@fysioklinikken.com