BIRGITTE SÆTHER

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut ved Fontys University of Applied Sciences Eindhoven, Nederland i 2010. Birgitte har erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut, fysioterapeut i bedrift, og i bedriftshelsetjeneste. Fysiske og psykiske belastninger i hverdagen kan føre til muskel-og skjelettplager. Ved behandling brukes forskjellige metoder, teknikker og øvelser for å gi smertelindring og funksjonsforbedring. Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er sentral. For å redusere muskel-og skjelettplager er det avgjørende å skape helsefremmende arbeidsplasser, og å drive forebyggende arbeid.

Birgitte har tatt grunnkurs i bedriftshelsetjeneste ved STAMI/NTNU. Hun har også tatt en rekke kurs blant annet innenfor triggerpunktbehandling med nåler, såletilpasning, slyngetrening, kinesiotaping, og Mulligan.

Birgitte@fysioklinikken.com