Aktiv A.png

AktivA står for aktiv med artrose og er et program hvor hensikten er å innføre internasjonale retningslinjer for behandling av artrose i klinisk fysioterapipraksis. Målgruppen er de med artrose i kne og/eller hofte. Retningslinjene vektlegger informasjon og artroseskole, tilpasset trening og oppfølging, samt råd om vektreduksjon (for de med overvekt). Målet er at alle artrosepasienter i Norge skal bli tilbudt denne kunnskapsbaserte behandlingen tidlig i sykdomsforløpet. Resultater av fysiske tester og spørreskjema blir lagt inn i et nasjonalt, elektronisk registreringssystem. For mer informasjon, se: www.aktivmedartrose.no 

 

Vi arrangerer AktivA artroseskole (undervisning).

Påmelding: Send navn og kontaktinformasjon til ragna@fysioklinikken.com

 

I forkant av undervisningen kaller vi deltakerne inn til en individuell kartlegging og undersøkelse.

Deltakerne blir fulgt opp med trening i grupper eller individuelt i ukene etter artroseskolen.

 

Priser på deltakelse er satt i henhold til takster, og egenandel blir registrert med tanke på frikort:

Artroseskole 3 timer undervisning: 764,-

 

 

Ragna og Birgitte

AktivA fysioterapeuter

www.fysioklinikken.com